Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

Treść

Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.

Proponowane przez nasz Ośrodek oddziaływania psychoprofilaktyczne polegają na przekazywaniu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, czynników ryzyka i sposobów ich eliminowania oraz na wzmacnianiu kompetencji potrzebnych do zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Z psychologiczną prewencją jest powiązana promocja zdrowia psychicznego, która jest realizowana poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

26621