Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Badania testami psychologicznymi

Treść

W Ośrodku przeprowadzamy badania psychologiczne następującymi testami:
1. TESTY DO BADANIA OSOBOWOŚCI:
- Wieloczynnikowy test osobowości "MMPI-2"
- Testy projekcyjne:
- test "DRZEWO" K. Kocha
- TEST ZDAŃ NIEDOKOŃCZONYCH
- inne projekcyjne testy rysunkowe.
Inne testy:
- "Test Osobowości i Zainteresowań"
- "Metoda Konfrontacji ze Sobą"

Projekcyjne testy rysunkowe.

Jednym z rysunkowych testów do badania osobowości jest test "Drzewo" K. Kocha. Przeprowadzone nasze własne badania pokazały iż w stanie głębokiej projekcji narysowany obraz drzewa (poprzez swą archetypową i symboliczną formę oraz naturalną skłonność identyfikowania się człowieka z drzewem) można traktować jako psychologiczny portret rysującego. W stosunkowo krótkim czasie możliwe jest lepsze poznanie człowieka, jego osobowości, przeżywanych konfliktów, nastrojów, a także niektórych właściwości fizycznych ( więcej informacji na ten temat w: Gerard Warcok: Człowiek i drzewo. Zastosowanie projekcyjnego testu "Drzewo" K. Kocha w poradnictwie psychologicznym. Psychoterapia 1996r, nr 3).

2. TESTY DO POMIARU INTELIGENCJI:
- Skala Inteligencji WAIS - R (PL) - dla dorosłych
-Skala Inteligencji WISC - R (PL) - dla dzieci
- Test Ravena

3. TESTY DO BADANIA USZKODZEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
- Test Pamięci Wzrokowej A. Bentona
- Test L. Bender
- "DUM" Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

26628