Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

mgr Bogusława Penc

Treść

  

tel: 602 73 80 37
bpenc@psychoterapia.iaw.pl

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii EAP
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Wykształcenie:

 • Dyplom magistra psychologii - Uniwersytet Śląski Katowice, specjalność psychologia kliniczna - 1984r.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - 1987r.
 • Psycholog kliniczny -specjalizacja z psychologii klinicznej (I st.) -1990r - rejestr Polskich Psychologów Klinicznych, nr KA 0032.
 • Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 252 -1996r.
 • The European Certificate Of Psychotherapy (ECP) - 2005r.
 • Asystent Psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy -2005r.

Ukończone staże specjalizacyjne:

 • 10-cio miesięczny wolontariat z zakresu somatopsychologii w Instytucie Onkologii w Gliwicach.
 • Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Nerwic Katedry Psychoterapii C.M. UJ w Krakowie.
 • Oddział Psychoz "C" Kliniki Psychiatrii Dorosłych C.M. UJ w Krakowie.
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach.

Szkolenia specjalistyczne z zakresu psychoterapii i diagnostyki psychologicznej:

 • analiza treningowa i udział w seminariach prowadzone przez psychoanalityka P.Dr Nonnę Slawinską-Holy z Nowego Jorku
 • cykl kursów doskonalących z zakresu diagnostyki, psychoterapii i treningu psychologicznego w ramach szkolenia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty organizowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Katedrę Psychoterapii C.M.UJ w Krakowie
 • trzyletnie szkolenie I-go stopnia w zakresie Psychodramy wg Moreno,organizowane przez Europejski Instytut Psychodramy i Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków
 • dwuletnie szkolenie z zakresu programowania neurolingwistycznego organizowane przez Stowarzyszenie Programowania Neurolingwinistycznego w Polsce
 • szkolenie w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej (180) godz. w ramach Studium Pomocy Psychologicznej
 • szkolenia w Sekcji Psychoterapii i Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach

Konferencje, warsztaty i wykłady:

 • udział w szkoleniach Grupy Roboczej Hipnoterapii SN PTP i udział w zebraniach szkoleniowych SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie, Katowicach oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów
 • udział w wykładach i konferencjach naukowych organizowanych przez: Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne w Warszawie
 • Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie
 • Polski Instytut Ericksonowski

Od 1994r. odbywa superwizję prowadzonej psychoterapii u mgr Kazimierza Bierzyńskiego, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

26621