Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

mgr Gerard Warcok

Treść

tel: 601 48 81 18
gwarcok@psychoterapia.iaw.pl

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii EAP
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Wykształcenie:

 • Dyplom magistra psychologii - Uniwersytet Ślaski Katowice, specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego - 1980r.
 • Psycholog Kliniczny (specjalizacja I st. 1988r.) - rejestr Polskich Psychologów Klinicznych nr KA 0042.
 • Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 255 - 1996r.
 • The European Certificate Of Psychotherapy (ECP) - 2006r.

Ukończone staże specjalizacyjne:

 • I Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Neurologii, Klinika Neurochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 • Oddział Psychiatryczny i Oddział Leczenia Nerwic Szpitala Psychiatrycznego w Katowicach Szopienicach, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Katowicach.
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Odwykowego w Katowicach.
 • Oddział Leczenia Nerwic Klinika Psychiatrii CM UJ w Krakowie.
 • Oddział Leczenia Psychoz "C" Klinika Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnostyki psychologicznej i psychoterapii:

 • Całościowy kurs psychoterapii zakończony egzaminem na Certyfikat Psychoterapeuty organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Katedrę Psychoterapii CM UJ w Krakowie.
 • Kursy z diagnozy psychologicznej i psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii i Klinikę Psychiatrii C.M. UJ w Krakowie.
 • Szkolenia w Sekcji Psychoterapii i Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach.
 • Udział w szkoleniach Grupy Roboczej Hipnoterapii i zebraniach szkoleniowych Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie i Katowicach oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Gliwicach.
 • Programowanie Neurolingwistyczne - dwuletnie szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie Neurolingwistycznego Programowania w Polsce.
 • Logoterapia - szkolenie prowadzone przez prof, V. E. Frankla, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej i KUL w Lublinie.
 • Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych Instytut Psychologii Zdrowia I Trzeźwości w Warszawie.
 • Seminaria Samokształceniowe Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Warszawie.

Warsztaty, wykłady i konferencje naukowe organizowane przez:

 • Komisję Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk w Katowicach,
 • Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie,
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie,
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Instytut Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie,
 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne w Warszawie,
 • Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Od 1994r. odbywa superwizję prowadzonej psychoterapii u mgr Kazimierza Bierzyńskiego, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Publikacje:
1. Człowiek i Drzewo. "Opcje" - kwartalnik kulturalny. 1993, nr.1.
2. Człowiek i Drzewo. Albo albo. Inspiracje Jungowskie. 1994, 1-2.
3. Człowiek i Drzewo. Zastosowanie projekcyjnego testu "Drzewo" K. Kocha w poradnictwie psychologicznym. Psychoterapia, 1996,3 (98).
4. O dziwnej miłości ludzi do władzy, która ich niszczy. Polska Niepodległa, 30.03 - 12.04.2015.
5. O dziwnej miłości ludzi do władzy, która ich niszczy. Wersja rozszerzona. Szkoła Nawigatorów. Kwartalnik, czerwiec 2016, nr 11.

26628