Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Konsultacje i porady psychologiczne

Treść

Poradnictwo psychologiczne, konsultacje.

W Ośrodku naszym udzielamy psychologicznej pomocy w postaci porad i konsultacji dla osób mających poczucie problemów życiowych (np. podejmowanie nowych ról i zadań życiowych, sytuacje trudne, kryzysowe, problemy w relacjach z innymi, uzależnienia, wypalenie zawodowe). Celem jest ukierunkowane na znalezienie sposobów zaradczych, naukę nowych kompetencji życiowych, wzrost samoświadomości.

26628