Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

komentarz

Treść

Wojna w umyśle.

     Omnipotentne struktury w psychice zawistnym i zazdrosnym okiem spoglądają na sąsiednie, życiodajne obszary. Złośliwe, niemowlęce aspekty psychiki chcą rządzić. Nie godzą się z utratą poczucia swojej mocarności. Rzeczywistość, czyli prawda, staje się wrogiem dla ich pychy.

    Z pozycji schizo-paranoidalnych armie agresywnych emocji występują przeciwko procesom separacji i indywiduacji. Zasiewają napięcie, niepokój, zagrożenie. Zastraszają, zwodzą, korumpują, kolonizują i odzierają z poczucia wartości życiodajne konstelacje.

   Funkcje rozpoznawcze i obronne psychiki są pod naporem jawnych, wrogich sił i zamaskowanych, emocjonalnych i mentalnych „agentów wpływu”. Wewnętrzne „komitety obrony destrukcji” atakują trzeźwe myślenie, paraliżują wolną wolę i działanie.

   Gdy dochodzi do nieświadomej zmowy i zazębiania się sił destrukcji działających w zewnętrznym i wewnętrznym świecie, życiodajność jest zagrożona. Dając w swojej głowie odpór niszczącym siłom, możemy skutecznie obronić się także w świecie zewnętrznym.

 

Gerard Warcok, Bogusława Penc

24850